Tủ mạng 4U sâu 600,treo tường,màu đen
Mã sản phẩm: TM460WBN-C
Giá : 950.000 VND

Giá trên chưa bao gồm VAT
Vui Lòng Liên Hệ Để Được Giá Tốt Nhất.

Tủ Mạng Treo Tường 4U Giá Rẻ TMC-4U Sâu D600, Cửa Lưới, Màu đen.
Là loại tủ mạng/tủ rack nhỏ  thường được dùng để treo tường với kích thước nhỏ gọn.

Tủ mạng 4U sâu 400,treo tường,màu đen
Mã sản phẩm: TM440WBN-C
Giá : 865.000 VND

Giá trên chưa bao gồm VAT
Vui Lòng Liên Hệ Để Được Giá Tốt Nhất.

Tủ Mạng Treo Tường 4U Giá Rẻ TMC-4U Sâu D400, Cửa Lưới, Màu đen.
Là loại tủ mạng/tủ rack nhỏ  thường được dùng để treo tường với kích thước nhỏ gọn.

Tủ Rack, Tủ Mạng 6U Treo Tường D500, Cửa Lưới, Màu Trắng – TMC Rack 19”
Mã sản phẩm: TM650WWN-C
Giá : 1.100.000 VND

Giá trên chưa bao gồm VAT
Vui Lòng Liên Hệ Để Được Giá Tốt Nhất

Tủ Rack Tủ Mạng Treo Tường Giá Rẻ TMC-6U Sâu D500, Cửa Lưới là loại tủ mạng/tủ rack nhỏ thường được dùng để treo tường với kích thước nhỏ gọn.

Tủ Rack, Tủ Mạng 6U Treo Tường D500, Cửa Lưới, Màu Đen – TMC Rack 19”
Mã sản phẩm: TM650WBN-C
Giá : 1.100.000 VND

Giá trên chưa bao gồm VAT
Vui Lòng Liên Hệ Để Được Giá Tốt Nhất

Tủ rack, Tủ Mạng  Treo Tường Giá Rẻ TMC-6U Sâu D500, Cửa Lưới là loại tủ mạng/tủ rack nhỏ thường được dùng để treo tường với kích thước nhỏ gọn.

Tủ Mạng Giá Rẻ 20U600 Trắng Lưới,Khung Hàn Liền
Mã sản phẩm: TM206WNL-C
Giá : 3.135.000 VND

Giá trên chưa bao gồm VAT
Vui Lòng Liên Hệ Để Được Giá Tốt Nhất

Tủ Mạng Tủ Rack Giá Rẻ TMC-20U Sâu D600 có kết cấu nâng cao hơn hẳn so với các loại tủ rack tủ mạng thuộc size S ( từ tủ rack 6u đến tủ rack 15u).

Tủ mạng 4U sâu 400,treo tường,màu trắng
Mã sản phẩm: TM440WWN-C
Giá : 865.000 VND

Giá trên chưa bao gồm VAT
Vui Lòng Liên Hệ Để Được Giá Tốt Nhất

Tủ Mạng Treo Tường 4U Giá Rẻ TMC-4U Sâu D400, Cửa Lưới, Màu trắng.
Là loại tủ mạng/tủ rack nhỏ  thường được dùng để treo tường với kích thước nhỏ gọn.

Tủ Mạng Giá Rẻ 20U600 Đen Lưới,Khung Hàn Liền
Mã sản phẩm: TM206BNL-C
Giá : 3.135.000 VND

Giá trên chưa bao gồm VAT
Vui Lòng Liên Hệ Để Được Giá Tốt Nhất​

Tủ Mạng Tủ Rack Giá Rẻ TMC-20U Sâu D600 có kết cấu nâng cao hơn hẳn so với các loại tủ rack tủ mạng thuộc size S ( từ tủ rack 6u đến tủ rack 15u).

Tủ Mạng Treo Tường Giá Rẻ TMC-10U SÂU D600,Cửa Lưới,Màu Đen
Mã sản phẩm: TM106WBN-C
Giá : 1.600.000 VND

Giá trên chưa bao gồm VAT
Vui Lòng Liên Hệ Để Được Giá Tốt Nhất

Tủ Mạng Treo Tường 10U được thiết kế với kết cấu tôn mạ kẽm với độ dày từ 1mm-1,5mm chất lượng nhằm đảm bảo vận hành các thiết bị bên trong được an toàn và tuổi thọ cao.

Tủ Mạng Để Đất Giá Rẻ TMC-10U SÂU D600,Cửa Lưới,Màu Đen Sần
Mã sản phẩm: TM106BN-C
Giá : 1.670.000 VND

Giá trên chưa bao gồm VAT
Vui Lòng Liên Hệ Để Được Giá Tốt Nhất

Tủ Mạng 10U được thiết kế với kết cấu tôn mạ kẽm với độ dày từ 1mm-1,5mm chất lượng nhằm đảm bảo vận hành các thiết bị bên trong được an toàn và tuổi thọ cao.

Tủ Rack Giá Rẻ 2U Sâu D370 Cho Đầu Ghi Camera
Mã sản phẩm: TM2U
Giá : 400.000 VND

Giá trên chưa bao gồm VAT
Vui Lòng Liên Hệ Để Được Giá Tốt Nhất

Tủ Mạng Treo Tường Giá Rẻ 2U là loại tủ mạng/tủ rack nhỏ nhất thường được dùng cho đầu ghi camera.

Tủ Mạng 12U Treo Tường Giá Rẻ TMC-12U SÂU D600, Màu Trắng, Cửa Mica
Mã sản phẩm: TM126WWM-C
Giá : 1.725.000 VND

Giá trên chưa bao gồm VAT
Vui Lòng Liên Hệ Để Được Giá Tốt Nhất

Tủ Mạng 12U Treo Tường Giá Rẻ 12U SÂU D600 phù hợp cho khách hàng là công ty nhỏ, hộ gia đình có nhu cầu gắn từ 2-3 thiết bị lên tủ rack..

Tủ Mạng 12U Treo Tường Giá Rẻ TMC-12U SÂU D600, Màu đen, Cửa Mica
Mã sản phẩm: TM126WBM-C
Giá : 1.725.000 VND

Giá trên chưa bao gồm VAT
Vui Lòng Liên Hệ Để Được Giá Tốt Nhất

Tủ Mạng 12U Treo Tường Giá Rẻ 12U SÂU D600 phù hợp cho khách hàng là công ty nhỏ, hộ gia đình có nhu cầu gắn từ 2-3 thiết bị lên tủ rack..

Tủ Mạng 12U Treo Tường Giá Rẻ TMC-12U SÂU D600, Cửa Lưới,Ghi Sần
Mã sản phẩm: TM126WGN-C
Giá : 1.725.000 VND

Giá trên chưa bao gồm VAT
Vui Lòng Liên Hệ Để Được Giá Tốt Nhất

Tủ Mạng 12U Treo Tường Giá Rẻ 12U SÂU D600 phù hợp cho khách hàng là công ty nhỏ, hộ gia đình có nhu cầu gắn từ 2-3 thiết bị lên tủ rack...

Tủ Mạng 12U Treo Tường Giá Rẻ TMC-12U SÂU D600, Màu đen, Cửa Lưới
Mã sản phẩm: TM126WBN-C
Giá : 1.725.000 VND

Giá trên chưa bao gồm VAT
Vui Lòng Liên Hệ Để Được Giá Tốt Nhất

Tủ Mạng 12U Treo Tường Giá Rẻ 12U SÂU D600 phù hợp cho khách hàng là công ty nhỏ, hộ gia đình có nhu cầu gắn từ 2-3 thiết bị lên tủ rack...

Tủ Mạng Để Đất Giá Rẻ TMC-10U SÂU D500,Cửa Lưới,Màu Đen Sần
Mã sản phẩm: TM105BN-C
Giá : 1.500.000 VND

Giá trên chưa bao gồm VAT
Vui Lòng Liên Hệ Để Được Giá Tốt Nhất

Tủ Mạng Treo Tường 10U được thiết kế với kết cấu tôn mạ kẽm với độ dày từ 1mm-1,5mm chất lượng nhằm đảm bảo vận hành các thiết bị bên trong được an toàn và tuổi thọ cao.

Tủ Mạng Treo Tường Giá Rẻ TMC-10U SÂU D500,Cửa Lưới,Màu Trắng
Mã sản phẩm: TM105WWN-C
Giá : 1.400.000 VND

Giá trên chưa bao gồm VAT
Vui Lòng Liên Hệ Để Được Giá Tốt Nhất​

Tủ Mạng Treo Tường 10U được thiết kế với kết cấu tôn mạ kẽm với độ dày từ 1mm-1,5mm chất lượng nhằm đảm bảo vận hành các thiết bị bên trong được an toàn và tuổi thọ cao. 

Tủ Mạng Treo Tường Giá Rẻ TMC-10U SÂU D500,Cửa Mika,Màu Đen
Mã sản phẩm: TM105WBM-C
Giá : 1.400.000 VND

Giá trên chưa bao gồm VAT
Vui Lòng Liên Hệ Để Được Giá Tốt Nhất

Tủ Mạng Tủ treo tường  TMC-10U SÂU D500  kết cấu cửa trước bằng mika  dễ dàng quan sát các thiết bị mạng bên trong.

Tủ Mạng Treo Tường Giá Rẻ 9U Sâu 450 Cửa Mica, MàuTrắng-TMC Rack
Mã sản phẩm: TM945WWM-C
Giá : 1.270.000 VND

Giá trên chưa bao gồm VAT
Vui Lòng Liên Hệ Để Được Giá Tốt Nhất

Tủ Mạng treo tường TMC-9U SÂU D450  kết cấu cửa trước bằng mika  dễ dàng quan sát các thiết bị mạng bên trong.

Tủ Mạng Treo Tường Giá Rẻ 9U Sâu 450 Cửa Mica, Màu Đen-TMC Rack
Mã sản phẩm: TM945WBM-C
Giá : 1.270.000 VND

Giá trên chưa bao gồm VAT
Vui Lòng Liên Hệ Để Được Giá Tốt Nhất

Tủ Mạng Tủ treo tường 9U Sâu 450 kết cấu cửa trước bằng mika dễ dàng quan sát các thiết bị mạng bên trong.

Tủ Mạng Treo Tường Giá Rẻ 9U Sâu 450 Cửa Lưới, Màu Đen-TMC Rack
Mã sản phẩm: TM945WBN-C
Giá : 1.270.000 VND

Giá trên chưa bao gồm VAT
Vui Lòng Liên Hệ Để Được Giá Tốt Nhất

Tủ Mạng Treo Tường 9U được thiết kế với kết cấu tôn mạ kẽm với độ dày từ 1mm-1,5mm chất lượng nhằm đảm bảo vận hành các thiết bị bên trong được an toàn và tuổi thọ cao.

THỐNG KÊ
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay1,193
  • Tháng hiện tại45,948
  • Tổng lượt truy cập2,157,126
back to top
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây